Tin tức nổi bật
21-04-2022

Áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là chỉ đạo của Bộ Tài Chính theo Quyết định số 206/QĐ-BTC theo lộ trình phủ sóng toàn bộ hóa đơn điện tử.


20-04-2022

Theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.


17-04-2022

Đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế đã rà soát xây dựng và thực hiện các nội dung nâng cấp cơ sở dữ liệu, phần mềm Hóa đơn điện tử.


15-04-2022

Hạn quyết toán thuế TNCN sắp đến, tuy nhiên nhiều người còn chưa biết cách tra cứu mã số thuế cá nhân.


10-04-2022

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC chính thức triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố còn lại từ 1/4/2022. Do đó, trước khi áp dụng, doanh nghiệp cần lưu ý tìm hiểu hình thức HĐĐT phù hợp.


31-03-2022

Ngày 21/3, Tổng cục Thuế đã chính thức đưa ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động eTax Mobile vào hoạt động.


28-03-2022

Ngày 17/3/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 766/TCT-DNNCN gửi 57 Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai HĐĐT.


26-03-2022

Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế năm 2021, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, Cơ quan Thuế khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN qua phương thức trực tuyến.


22-03-2022

Trường hợp chữ ký trên các loại hoá đơn như hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng hay hoá đơn điện tử không đúng quy định sẽ chịu mức phạt từ 3-10 triệu đồng tuỳ mức độ vi phạm.


20-03-2022

Hiện nay, thời điểm xuất hóa đơn vẫn được áp dụng theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC, có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2022.