Tất Tần Tật Về Hóa Đơn Điện Tử Khởi Tạo Từ Máy Tính Tiền Mới Nhất 2024
ĐĂNG NGÀY 4/15/2024 11:33:30 AM

Hiện nay hầu hết các thủ tục hành chính về thuế đã được triển khai thực hiện qua hệ thống điện tử, như quy trình kê khai nộp thuế, đăng ký thuế điện tử… Tiếp đó, triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài sẽ là giải pháp được ngành Thuế dự kiến thực hiện sau một thời gian đã lên kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về HĐĐT từ máy tính tiền.

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền là gì?

Căn cứ pháp lý

 • Điều 89 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Điều 89. Hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Hóa đơn điện tử bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

3. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

4. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.’

 • Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;
 • Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC;
 • Công văn số 3591/TCT-CNTT ngày 28/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Máy tính tiền là gì?

Máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế là thiết bị có tính năng tính tiền, lưu trữ dữ liệu bán hàng, khởi tạo hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, lưu trữ số liệu bán hàng và tra cứu, báo cáo các giao dịch.

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khởi tạo từ mát tính tiền và được kết chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ truyện nhận, lưu trữ hóa đơn điện tử theo Quy định.

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh theo hình thức kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người mua theo mô hình kinh doanh như: Siêu thị, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí… được lựa chọn là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Trên Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, mã được cơ quan thuế cấp trước cho doanh nghiệp/ tổ chức. Như vậy, bên bán sẽ không phải kết nối với cơ quan thuế cho từng lần xuất hoá đơn mà có thể chủ động lập hóa đơn. Bên cạnh đó, yêu cầu ký số trên hóa đơn điện tử là không bắt buộc, điểm khác biệt này tạo thuận lợi hơn rất nhiều so với hoá đơn có mã thông thường của cơ quan thuế. Toàn bộ dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được tổng hợp gửi về cơ quan thuế vào cuối ngày, trong đó có đầy đủ thông tin về người mua, người bán, doanh số, số thuế.

Mã của cơ quan thuế trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là dải ký tự bao gồm 23 ký tự có cấu trúc từ C1- C20.

Trong đó:

Một ký tự đầu C1: là chữ cái M cố định để thể hiện dấu hiệu nhận biết HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC;

Một ký tự C2: là ký hiệu được gắn cố định để thể hiện loại HĐĐT từ 1 đến 6 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC;

Hai ký tự C3C4: là 02 số cuối của năm phát hành hóa đơn được sinh tự động từ phần mềm bán hàng của người nộp thuế (NNT); Năm ký tự C5-C9: là một chuỗi 05 ký tự do cơ quan thuế (CQT) cấp theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT của CQT đảm bảo tính duy nhất;

Mười một ký tự từ C10-C20 là chuỗi 11 số được tự sinh từ phần mềm bán hàng đảm bảo tính duy nhất;

Dấu gạch ngang (-): là ký tự để phân tách các nhóm ký tự thể hiện loại hóa đơn, năm phát hành hóa đơn tự sinh từ phần mềm bán hàng, ký tự do CQT cấp, chuỗi số tự sinh từ phần mềm bán hàng. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có thể thiết lập cho nhiều máy tính tiền tại một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc đảm bảo tính duy nhất của từng hóa đơn.

Quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1391/QĐ-TCT (chèn link tải) về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế. Trong đó, có quy định về hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế.

Nội dung hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Theo quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải có đầy đủ các nội dung cụ thể như sau:

 • Thông tin người bán: Tên, địa chỉ, MST;
 • Thông tin người mau: Mã định danh cá nhân, MST,… (nếu có yêu cầu từ người mua);
 • Thông tin hàng hóa xuất bán, dịch vụ;
 • Tên sản phẩm, dịch vụ;
 • Đơn giá;
 • Số lượng;
 • Giá;
 • Thời điểm lập hóa đơn;
 • Mã của cơ quan thuế.