Tin tức nổi bật
20-09-2022

Căn cứ Nghị định 41/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2022, các vi phạm về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán được thực hiện


12-09-2022

Ngày 23/8/2022, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 1391/QĐ-TCT quy định Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.


07-09-2022

Hiện nay, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng nhiều mẫu hóa đơn cùng lúc nhưng không biết như vậy có được không? Theo quy định, hành vi này có được coi là bất hợp pháp?


31-08-2022

Vừa qua, Bộ Tài chính đã đưa ra hướng dẫn để giúp các doanh nghiệp thống nhất thực hiện quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan phải nộp đối với hàng hóa Xuất Nhập Khẩu tại chỗ.


24-08-2022

Khách hàng cá nhân thường không cần lấy hóa đơn khi mua hàng nên các doanh nghiệp thường sẽ không chú ý đến việc xuất hóa đơn cho những đối tượng này.


20-08-2022

Theo quy định tại Điều 28, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn sẽ chịu mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.


18-08-2022

Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP có đưa ra những sửa đổi đáng chú ý về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh


11-08-2022

Để được cấp mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử phải đáp ứng đầy đủ nội dung, đúng định dạng, đúng thông tin đăng ký và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 


08-08-2022

HĐĐT có mã của Cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn mà khi bán hàng hóa, dịch vụ, người sử dụng phải đề nghị cấp và được cấp trong ngày. 


28-07-2022

Từ 1/7/2022, việc chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự in hoặc giấy sang Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là bắt buộc theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/TT-BTC