Lập mẫu 08/CK-TNCN mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2024
ĐĂNG NGÀY 3/16/2024 9:09:54 AM

Hiện nay, bản cam kết thuế TNCN được áp dụng theo mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Tải ngay mẫu 08/CK-TNCN và tìm hiểu cách lập mẫu cam kết thuế TNCN trong bài chia sẻ dưới đây

1. Tải mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất (Mẫu 08/CK-TNCN)

Đối tượng sử dụng mẫu cam kết thuế TNCN là những người có mức thu nhập chưa đến mức chịu thuế TNDN. Từ 01/1/2022, người lao động sử dụng bản cam kết thuế TNCN theo mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất 2024

2. Đối tượng sử dụng mẫu cam kết thuế TNCN

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC về việc cam kết thuế TNCN như sau:

“ Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 VND/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành - Mẫu 08/CK-TNCN) gửi tổ chức chi trả thu nhập để tổ chức làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ vào cam kết của người nhập thu nhập, tổ chức sẽ không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trong trường hợp phát hiện gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, đối tượng được làm bản cam kết thuế TNCN để tạm thời không bị khấu trừ thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

- Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng

- Cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 VND/lần trở lên

- Chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập thuộc đối tượng khấu trừ thuế. Trường hợp làm ở 02 nơi trở lên sẽ không được làm bản cam kết về thuế TNCN

- Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết

- Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Căn cứ theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ước tính tổng thu nhập từ 132 triệu đồng/năm trở xuống đối với trường hợp không có người phụ thuộc thì mới được làm bản cam kết thuế TNCN.