XÓA BỎ CHỨNG TỪ THUẾ TNCN BẰNG GIẤY, CHUYỂN ĐỔI SANG CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ TỪ 01/07/2022
ĐĂNG NGÀY 7/5/2022 11:02:35 PM

Từ ngày 01/07/2022, tất cả các tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử (Không được sử dụng chứng từ bằng giấy).

👉 Dưới đây là thông báo, công văn của các Cục thuế: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Bình Định hướng dẫn về: 

✅ Cách xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy chưa sử dụng

✅ Cách đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Các tổ chức, doanh nghiệp chú ý theo dõi để thực hiện theo đúng quy định!