Tổng cục Thuế hướng dẫn triển khai Hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố
ĐĂNG NGÀY 3/28/2022 8:46:38 PM

TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH, THÀNH PHỐ

Ngày 17/3/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 766/TCT-DNNCN gửi 57 Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai HĐĐT.

 

Theo đó, để đảm bảo tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) và các tổ chức cung cấp giải pháp, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung như sau:

1./  Tập huấn, phổ biến chính sách và tuyên truyền, hỗ trợ NNT

✔️Tập huấn, phổ biến tới các đối tượng áp dụng HĐĐT theo lộ trình thực hiện hoặc phân nhóm áp dụng HĐĐT có mã và không có mã.

✔️Chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tấn báo đài để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật về HĐĐT.

✔️Công bố đường dây nóng của Cục Thuế và Chi cục Thuế tránh việc quá tải cho đường dây nóng của Tổng cục Thuế.

2./ Đối tượng áp dụng HĐĐT và lộ trình triển khai đến 30/6/2022

✔️ Lập danh sách đối tượng áp dụng HĐĐT: Cơ quan thuế thông báo đến từng NNT về việc chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng CNTT thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, gửi HĐĐT cho người mua…

✔️ Xây dựng lộ trình triển khai tiếp nhận, xử lý thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT: Đảm bảo đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 70% và phấn đấu 100% số lượng NNT áp dụng HĐĐT.

✔️ Chủ động tham mưu báo cáo Ban chỉ đạo tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục Thuế cần chỉ đạo các cơ quan thuế quản lý tại địa bàn hướng dẫn về triển khai hệ thống HĐĐT.