Tổng cục thuế chính thức đưa ứng dụng Thuế Điện Tử vào hoạt động
ĐĂNG NGÀY 3/31/2022 7:43:46 PM

TỔNG CỤC THUẾ CHÍNH THỨC ĐƯA ỨNG DỤNG THUẾ ĐIỆN TỬ CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀO HOẠT ĐỘNG 

Ngày 21/3, Tổng cục Thuế đã chính thức đưa ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động eTax Mobile vào hoạt động.

 

  • Đây là một trong những bước tiến quan trọng góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch, thuận tiện hơn. Cùng với đó, giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí cũng như những rủi ro cho người dân, doanh nghiệp.
  • Để đăng ký sử dụng eTax Mobile, cá nhân đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử trên kênh giao dịch Web với Tổng cục Thuế sẽ sử dụng tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng.
  • Trường hợp chưa sử dụng kênh Web với cơ quan thuế, NNT có thể đăng ký tài khoản trực tiếp trên hệ thống eTax Mobile hoặc đăng ký tài khoản thông qua liên kết với Cổng DVCQG.