Thời điểm xuất 5 loại hóa đơn quan trọng theo nghị định 123/2020/NĐ-CP
ĐĂNG NGÀY 3/20/2022 9:24:15 PM

 

Hiện nay, thời điểm xuất hóa đơn vẫn được áp dụng theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC, có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2022.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử sẽ thực hiện theo quy định mới tại nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Cụ thể đối với từng loại hóa đơn phổ biến ra sao, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Hóa đơn bán hàng

Thời điểm lập hóa đơn bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa, không phân biệt trường hợp đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Hóa đơn cung cấp dịch vụ

Thời điểm lập hóa cung cấp dịch vụ là khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Nếu người cung cấp dịch vụ đã thu được tiền trước thời điểm cung cấp dịch vụ thì thời điểm để lập hóa đơn là thời điểm thu tiền.

(Ngoại trừ thu tiền đặt cọc, tạm ứng, kế toán - kiểm toán, tư vấn tài chính, thẩm định giá, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn giám sát và lập dự án đầu tư xây dựng)

Hoá đơn điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên. Tuy nhiên, không quá 7 ngày của tháng sau khi cung cấp dịch vụ hoặc không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước.

(Trong đó: Kỳ quy ước được hiểu là căn cứ để tính lượng dịch vụ được cung cấp theo thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và người mua.)

Riêng với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ viễn thông, thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước phí dịch vụ căn cứ theo hợp đồng kinh tế, chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh dịch vụ

Hoá đơn xây dựng, xây lắp

Thời điểm phải lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoặc hoàn thành, không phân biệt đã thu tiền hay chưa

Hóa đơn xăng dầu

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán.