QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHOẢN THƯỞNG DOANH SỐ
ĐĂNG NGÀY 11/24/2022 10:21:16 PM

Ngày 19/10 vừa qua, Cục thuế Hà Nội đã có công văn 50626/CTHN-TTHT về chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty ở nước ngoài.

Theo đó, quy định cụ thể về thuế GTGT đối với khoản thưởng doanh số như sau:

☄️ Trường hợp công ty nhận được khoản tiền thu về tài trợ theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế, lập chứng từ thu tiền theo quy định.

☄️ Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

☄️ Khoản tiền tài trợ công ty nhận được từ công ty đối tác ở nước ngoài nếu không thuộc trường hợp thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản 7, Điều 8, Thông tư 78/2014/TT-BTC thì được xác định là thu nhập khác theo quy định tại Khoản 15, Điều 7, Thông tư 78/2014/TT-BTC nêu trên. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

👉 Các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.