QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG THUẾ KHI BÁN HÀNG TRÊN SÀN TMĐT SHOPPE
ĐĂNG NGÀY 6/10/2024 8:59:36 AM

Nộp thuế áp dụng với tất cả các hình thức kinh doanh, kể cả bán hàng trên sàn điện tử shopee. Khi bán hàng trên shopee ngoài nộp thuế theo luật thì người bán còn phải nộp thuế cho shopee để kinh doanh ứng dụng này.

Các loại thuế người bán hàng trên Shopee cần phải nộp:

  • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x 0,5%
  • Thuế giá trị gia tăng = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x 1%

1./ Phí bán hàng trên Shopee

- Phí thanh toán: Shopee áp dụng mức thanh toán cho tất cả người bán hàng trên Shopee là 4% (bao gồm VAT). Phí thanh toán được tính trên tổng giá trị thanh toán của người mua cho mỗi đơn hàng, bao gồm tổng tiền hàng và phí vận chuyển.

- Phí cố định: Với tất cả người bán không thuộc Shopee Mall sẽ phải nộp mức phí cố định là 4% (bao gồm VAT) cho mỗi đơn hàng thành công.

- Phí dịch vụ: Áp dụng với đối tượng áp dụng: Người bán sử dụng Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus và Voucher Xtra

2./ Doanh thu tính thuế bán hàng Shopee

- Tổng số tiền thu từ bán hàng, dịch vụ, hoa hồng và cả những khoản đã chịu thuế

- Bao gồm tiền thưởng, hỗ trợ doanh số, khuyến mại, chiết khấu

- Các hỗ trợ tài chính kahcs, cũng như tiền trợ giá, phí phụ thu và phụ trội.

3./ Các loại thuế trên Shopee mới nhất

- Thuế TNCN - Doanh thu tính thuế thu nhập các nhân x 0.5%

- Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế giá trị gia tinh x 1%

4./ Shopee kê khai doanh thu của người bán cho cơ quan Thuế

- Báo cáo thu nhập: Báo cáo xuất theo từng tháng. trong vòng 24 tháng gần nhất/

- Báo cáo doanh thu: Các bạn vào mục Chi tiết >> Đã thanh toán >> Chọn ngày >> chọn Xuất. Báo cáo không giới hạn thời gian lưu dữ liệu