Mức phạt khi chậm Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2022
ĐĂNG NGÀY 3/9/2022 9:01:17 AM

 

Theo Điều 13, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt khi chậm khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN năm 2022 tùy thuộc vào số ngày quá thời hạn.

Cụ thể:

🔹 Phạt cảnh cáo: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1-5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

🔹Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1-30 ngày, trừ trường hợp 1

🔹Phạt tiền từ 5-8 triệu đồng: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31-60 ngày

🔹 Phạt tiền từ 8-15 triệu đồng với hành vi:

➡️ Quá thời hạn quy định từ 61-90 ngày

➡️ Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

➡️ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

➡️ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế

🔹 Phạt tiền từ 15-25 triệu đồng: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế.

Người nộp thuế cần lưu ý nộp thuế TNCN đúng thời hạn để tránh bị xử phạt hành chính.