MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI
ĐĂNG NGÀY 5/9/2024 1:40:00 PM

Doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như một cách chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa khi vận chuyển.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi này cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, và phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật bên bán hàng.

Nguyên tắc khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

(1) Nội dung trên hóa đơn chuyển đổi phải được giữ toàn vẹn so với hóa đơn gốc

(2) Hóa đơn chuyển đổi phải có ký hiệu riêng để xác nhận, cụ thể hơn là có dòng chữ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”

(3) Hóa đơn chuyển đổi phải có chữ ký và đầy đủ họ tên của người thực hiện chuyển đổi

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến hóa đơn chuyển đổi

1./ Hóa đơn chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử có cần ký không?

Trả lời: Hóa đơn chuyển đổi bắt buộc phải có chữ ký người đại diện pháp luật của bên bán

2./ Hóa đơn chuyển đổi có cần đóng dấu không?

Trả lời: Hóa đơn chuyển đổi để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hang hóa phải đáp ứng các quy định nêu tạn khoản 2, 3, 4, điều này và phải có dấu của người bán

3./ Hóa đơn chuyển đổi có giá trị pháp lý không?

Trả lời: Hóa đơn điện tử chuyển đổi chỉ có giá trị pháp lý khi hóa đơn đó được đảm bảo các yêu cầu về tính toàn vẹn thông tin trên HDDT gốc:

- Ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký

- Họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiên theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử