Mẫu Thông Báo Thay Đổi Chủ Hộ Kinh Doanh Được Quy Định Như Thế Nào?
ĐĂNG NGÀY 10/31/2023 2:12:51 PM

Khi quyết định thay đổi chủ hộ kinh doanh, điều quan trọng không chỉ là thực hiện quy trình này một cách chính quy mà còn là thông báo đúng cách. Việc này giúp bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan và đảm bảo rằng mọi thay đổi được thực hiện hợp pháp.

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh được quy định như thế nào?

1. Hộ kinh doanh là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ”.

Cũng theo quy định này thì chủ hộ kinh doanh là một trong các đối tượng sau:

  • Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh;
  • Người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

2. Thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh

Việc chuyển nhượng chủ hộ kinh doanh là một quá trình quan trọng và phức tạp, thường được thực hiện thông qua các hình thức như mua bán, tặng cho, hoặc thừa kế. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh ban đầu phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời hạn cho việc này là 10 ngày, tính từ ngày có sự thay đổi, theo quy định tại khoản 1 của Điều 90 trong Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

– Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Sau khi việc bán, tặng cho, hoặc thừa kế hộ kinh doanh đã được thực hiện, chủ hộ kinh doanh ban đầu vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ liên quan đến tài sản mà hộ kinh doanh đã phát sinh trước ngày chuyển giao, trừ khi có sự thỏa thuận khác giữa các bên liên quan, bao gồm cả hộ kinh doanh, người mua, người tặng cho, người thừa kế, và chủ nợ của hộ kinh doanh.

3. Mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh mới nhất

Mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh mới nhất hiện nay được ban hành tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐ:

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh gồm những gì?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
  • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh;
  • Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh;
  • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
  • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.