HƯỚNG DẪN CÁCH HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHƯA SỬ DỤNG
ĐĂNG NGÀY 4/22/2022 2:48:21 PM

 

Theo quy định, các doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

⚠️ Khoản 2, Điều 27, Nghị định 123/2020/NĐ-CP nêu rõ, để tiêu hủy hóa đơn, các doanh nghiệp cần thực hiện như sau:

✔️ Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.

✔️ Thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn (Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn)

✔️ Các thành viên Hội đồng phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
--
👉 Để được tư vấn rõ ràng, cụ thể hơn về cách hủy hóa đơn, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: