Gia hạn nộp thuế TNDN, TNCN, GTGT trong năm 2022
ĐĂNG NGÀY 2/19/2022 11:20:55 AM

 

Ngày 30/01 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội. Trong đó có nội dung quan trọng: Gia hạn nộp thuế TNDN, TNCN, GTGT,... trong năm 2022.

Cụ thể, để hỗ trợ phục hồi kinh tế, Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, TNCN, GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022.

>> Bên cạnh đó, miễn, giảm nhiều loại thuế, phí:

☑️ Giảm 2% thuế suất đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

☑️ Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

☑️ Khoản ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 2022. 

☑️ Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

☑️ Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô

☑️ Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 cho các doanh nghiệp và một số giải pháp thiết thực khác…