Đối tượng áp dụng 3 hình thức Hóa đơn điện tử theo thông tư 78
ĐĂNG NGÀY 4/10/2022 5:53:21 PM

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 3 HÌNH THỨC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78 VÀ NGHỊ ĐỊNH 123

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC chính thức triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố còn lại từ 1/4/2022. Do đó, trước khi áp dụng, doanh nghiệp cần lưu ý tìm hiểu hình thức HĐĐT phù hợp.

 

Có 3 hình thức HĐĐT cùng đối tượng sử dụng tương ứng:

1. HĐĐT có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định đều được đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế và trường hợp được cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh).

2. HĐĐT không có mã của cơ quan thuế

- Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và đáp ứng các điều kiện về cơ sở hạ tầng về CNTT.

- Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng HĐĐT sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế.

3. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác)