Chữ Ký trên hóa đơn không đúng quy định bị xử phạt như thế nào?
ĐĂNG NGÀY 3/22/2022 4:35:10 PM

CHỮ KÝ TRÊN HOÁ ĐƠN GTGT, HĐĐT, HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Trường hợp chữ ký trên các loại hoá đơn như hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng hay hoá đơn điện tử không đúng quy định sẽ chịu mức phạt từ 3-10 triệu đồng tuỳ mức độ vi phạm.

 

Theo quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/05/2018, mức phạt cụ thể đối với các hành vi sai phạm về chữ ký trên hoá đơn như sau:

⛔ Phạt tiền từ 3~5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

➖ Ký hóa đơn GTGT bằng mực màu đỏ, mực phai màu

➖ Ký bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn

➖ Tẩy xóa sửa chữa chữ ký

⛔ Phạt tiền từ 5~10 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

➖ Ký khi chưa ghi đủ nội dung theo quy định của hóa đơn GTGT thuộc trách nhiệm của người ký

➖ Ký hóa đơn nhưng không đúng thẩm quyền

➖ Chữ ký của cùng một người nhưng không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký

➖ Không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên hóa đơn