3 NỘI DUNG CẦN LƯU Ý VỀ BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
ĐĂNG NGÀY 11/27/2022 9:49:13 PM

Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử được dùng để tổng kết lại các hóa đơn điện tử đầu ra đã phát hành trong kỳ và chuyển đến cơ quan thuế.
Vậy doanh nghiệp nào cần nộp thông tin này? Và cần lưu ý gì khi nộp “Bảng tổng hợp dữ liệu hoá đơn điện tử”?

Mời quý doanh nghiệp tham khảo bài viết để nắm được 3 nội dung cần lưu ý sau. 

ĐỐI TƯỢNG PHẢI NỘP

Theo Điểm a, Khoản 3, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử dưới dạng Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử được áp dụng đối với các doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

- Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực:

👉 Bưu chính viễn thông

👉 Bảo hiểm;

👉 Tài chính ngân hàng

👉 Vận tải hàng không;

👉 Chứng khoán.

👉 Điện, nước sạch (nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng)

THỜI HẠN NỘP

Thời hạn nộp bảng tổng hợp dữ liệu hoá đơn điện tử theo Điểm a, Khoản 3, Điều 22, Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

👉Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử phát sinh trong tháng hoặc quý được nộp theo thời hạn gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

👉Riêng với trường hợp bán xăng dầu, thực hiện tổng hợp hóa đơn theo từng mặt hàng và nộp lên cơ quan thuế ngay trong ngày.

MỨC PHẠT VI PHẠM

Mức phạt chậm gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Điều 30, Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:

👉 Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn

Chậm 01 - 05 ngày làm việc phạt từ 02 - 05 triệu đồng.

Chậm 06 - 10 ngày làm việc phạt từ 05 - 08 triệu đồng.

Chậm từ 11 ngày làm việc trở lên phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

👉 Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ bị phạt từ 05 - 08 triệu đồng.

👉 Không chuyển dữ liệu điện tử cho cơ quan thuế bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng

Kế toán nên lưu ý thường xuyên kiểm tra và gửi thông tin đúng thời hạn quy định để tránh doanh nghiệp bị phạt đáng tiếc nhé