3 Lưu ý quan trọng khi triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1
ĐĂNG NGÀY 3/10/2022 10:58:26 PM

 

Mẫu 03/DL-HĐĐT là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, áp dụng với doanh nghiệp thuộc 6 tỉnh, thành phố triển khai HĐĐT giai đoạn 1.

Có 3 lưu ý quan trọng liên quan đến mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn này mà các doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định cần đặc biệt quan tâm.

Đối tượng nào phải nộp Mẫu 03/DL-HĐĐT

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 60, Nghị định 123 và Khoản 1, Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, những trường hợp phải gửi dữ liệu hoá đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT gồm:

- Cơ sở kinh doanh (doanh nghiệp, người nộp thuế) trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bình Định) đã triển khai áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78.

- Nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển đổi áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 theo lộ trình.

- Chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hoá đơn theo các hình thức hoá đơn giấy, tự in, hoá đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Cách thức điền và nộp Mẫu 03/DL-HĐĐT

Tại giao diện phần mềm HTKK, chọn mục Hóa đơn và Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT):

Trên form tờ khai, nhập vào đầy đủ thông tin các hóa đơn trong kỳ kê khai kèm theo tờ khai GTGT tháng/quý (hóa đơn giấy, đặt in, hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 cũ)

Sau khi nhập xong, thực hiện kết xuất tờ khai ra file xml và đính kèm tờ khai GTGT nộp trên hệ thống kê khai của Tổng cục Thuế.

Mức phạt khi không nộp Mẫu 03/DL-HĐĐT

Theo Điều 30, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, người nộp thuế chậm hoặc không chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế có thể sẽ bị phạt hành chính từ 02 - 20 triệu đồng tuỳ mức độ vi phạm.