3 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH
ĐĂNG NGÀY 8/8/2022 11:29:08 AM

HĐĐT có mã của Cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn mà khi bán hàng hóa, dịch vụ, người sử dụng phải đề nghị cấp và được cấp trong ngày. 

 

Vậy các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lưu ý gì 3 lưu ý khi sử dụng HĐĐT theo từng lần phát sinh?

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Hóa đơn bán hàng

(1) Không đáp ứng điều kiện sử dụng HĐĐT có mã của CQT nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

(2) Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

(3) Doanh nghiệp sau khi đã giải thể có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua.

(4) Thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trong một số trường hợp đặc biệt.

Hóa đơn GTGT

(1) Thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua.

- Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh.

- Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

(2) Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản.

Thủ tục đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

🔹Bước 1: Gửi đơn đề nghị theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT đến cơ quan thuế

🔹Bước 2: Cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
Sau khi đã khai, nộp thuế đầy đủ, CQT cấp mã trên HĐĐT do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập. Thời gian cấp: Ngay trong ngày làm việc.

 Cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

🔹 Đối với tổ chức, doanh nghiệp

Là cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thuế, ĐKKD.

🔹 Đối với hộ, cá nhân kinh doanh

- Có địa điểm kinh doanh cố định: Chi cục Thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.

- Không có địa điểm kinh doanh cố định: Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.