3 Cách đăng ký tài khoản Thuế điện tử
ĐĂNG NGÀY 3/26/2022 9:29:49 AM

3 CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THUẾ ĐIỆN TỬ ĐỂ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN QUA MẠNG

Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế năm 2021, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, Cơ quan Thuế khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN qua phương thức trực tuyến.

 

Để thực hiện điều này, người nộp thuế cần đăng ký tài khoản thuế điện tử và có thể thực hiện theo 1 trong 3 cách dưới đây!

1. Đăng ký bằng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  • Bước 1: Đăng nhập vào CDVCQG => Chọn Thanh toán trực tuyến => Chọn Khai và nộp thuế cá nhân => Chọn Kê khai thuế cá nhân.
  • Bước 2: Nhập thông tin về mã số thuế, mã kiểm tra do hệ thống cung cấp

=> Chọn Cá nhân (nếu là MST cá nhân)

Chọn Tổ chức (nếu là MST của tổ chức)

=> Nhấn Đăng ký

  • Bước 3: Hệ thống hiển thị các thông tin đăng ký

- Nếu CMND/CCCD đã đăng ký với Cổng DVCQG khác với CMND/CCCD theo MST: Hệ thống hiển thị cảnh báo:

“Sổ CMND/CCCD không khớp giữa Cổng DVCQG với thông tin của cơ quan thuế. Đề nghị thực hiện thay đổi thông tin với cơ quan thuế” và không cho đăng ký.

- Nếu CMND/CCCD đã đăng ký với Cổng DVCQG trùng khớp với CMND/CCCD theo thông tin MST:
Hệ thống tự động hiển thị các thông tin Mã số thuế, Tên cá nhân, Tỉnh/thành phố cư trú, Chứng minh thư, Cơ quan thuế quản lý theo thông tin MST.

=> Điền đầy đủ các thông tin còn lại rồi nhấn Tiếp tục.

  • Bước 4: Hệ thống hiển thị các thông tin đăng ký của người nộp thuế => Thông tin tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế => Thông báo đăng ký thành công.

2. Đăng ký trên trang web của cục thuế Việt Nam

  • Bước 1: Truy cập vào trang web Thuế Việt Nam, chọn mục Đăng ký.
  • Bước 2: Nhập các thông tin mã số thuế (MST), mã kiểm tra do hệ thống cung cấp, chọn mục Cá nhân (nếu là MST cá nhân) hoặc Tổ chức (nếu là MST của tổ chức) => Nhấn Đăng ký.
  • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin (số điện thoại, email, mã xác nhận)
  • Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị Tờ khai giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Kiểm tra thông tin một lần rồi nhấn Hoàn thành đăng ký.
  • Bước 5: Trường hợp đã nhập mã xác nhận, thông báo đăng ký thành công sẽ được gửi vào email.

Mật khẩu được gửi về số điện thoại đã đăng ký.

Tài khoản là mã số thuế của bạn.

Lúc này, có thể đăng nhập vào trang thuế điện tử, đổi mật khẩu mới và sử dụng dịch vụ như thường.

Trường hợp chưa nhập mã xác nhận, cần đến CQT gần nhất để hoàn thành đăng ký, mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu.

3. Đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

Bạn nộp Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT và Giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD tại bộ phận Một cửa, CBT sẽ kiểm tra thông tin trên tờ khai so với các giấy tờ kèm theo:

Trường hợp thông tin (SĐT, E-mail) đầy đủ và hợp lệ, CBT sẽ thực hiện tạo và gửi thông tin tài khoản giao dịch điện tử cho bạn qua số điện thoại và địa chỉ email đã đăng ký.

Trường hợp NNT khai thiếu thông tin (SĐT hoặc E-mail): CBT thực hiện tạo và cấp mã xác nhận cho người nộp thuế. Dùng mã xác nhận này để hoàn tất thủ tục đăng ký.