3 BƯỚC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH GIẢM THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC
ĐĂNG NGÀY 11/13/2022 10:47:38 PM

Khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử, không tránh khỏi 1 số trường hợp phải xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh giảm. Kế toán cần thực hiện như thế nào đảm bảo đúng quy định pháp luật?

Cùng tham khảo 3 bước sau đây nhé:

🔰 Bước 1: Ghi lý do điều chỉnh giảm

Chọn mục Lập hóa đơn điều chỉnh.

Chọn hóa đơn sai sót gốc => trên màn hình xuất hiện hóa đơn điều chỉnh đã kế thừa các dữ liệu từ hóa đơn gốc.

Kế toán doanh nghiệp ghi lý do điều chỉnh hóa đơn gốc: Điều chỉnh thành phần gì và từ bao nhiêu còn bao nhiêu.

🔰 Bước 2: Viết nội dung trên hóa đơn điều chỉnh giảm

Nguyên tắc điều chỉnh nội dung: Sai ở đâu sửa ở đó.

Lưu ý: Chỉ ghi giá trị chênh lệch cần điều chỉnh lên hoá đơn điều chỉnh (Vd: từ thuế 10% còn 8% thì chỉ điền giá trị 2%)

🔰 Bước 3: Ký số và gửi hóa đơn cho người mua

Trường hợp hóa đơn không có mã của cơ quan thuế: Phát hành hóa đơn => Ký số hóa đơn => Gửi cho người mua

Trường hợp hóa đơn có mã của cơ quan thuế: Phát hành hóa đơn => Ký số hóa đơn => Gửi cho cơ quan thuế để được cấp mã => Gửi cho người mua.

Như vậy, kế toán đã có thể lập hoá đơn điều chỉnh giảm thành công. Theo dõi E-invoice để cập nhật những tin tức và hướng dẫn nghiệp vụ mới nhất ngành kế toán nhé!