4 Điều cần biết khi kê khai thuế bằng Hóa đơn điện tử
ĐĂNG NGÀY 7/21/2021 2:44:47 PM

Có thể kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử được không ? Kê khai như thế nào ?....là những câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi bước đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Để doanh nghiệp có thể hiểu rõ về vấn đề này, A-Invoice sẽ chỉ ra 4 điều doanh nghiệp cần biết khi kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử :

Điều kiện được khấu trừ thuế khi kê khai hóa đơn điện tử.

>> Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC có quy định các khoản chi được khấu trừ thuế, cụ thể:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử khi kê khai thuế.

  • Đa phần hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký trùng nhau. Trường hợp này chỉ cần lấy luôn ngày đó để kê khai thuế.
  • Tuy nhiên, một số trường hợp hóa đơn điện tử có ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày ngày lập hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định. (theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điểu 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính)

Không thể hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế

  • Trường hợp phát hiện sai sót về thông tin đơn hàng, giá tiền,...sau khi hóa đơn đã được lập và kê khai thuế thì các bên không được phép hủy. Thay vào đó, bên bán và bên mua phải tiến hành lập biên bản hoặc có văn bản thỏa thuận ghi rõ những sai sót trên hóa đơn rồi sau đó lập hóa đơn điều chỉnh.
  • Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh đó, hai bên kê khai điều chỉnh chính xác về doanh số, thuế.

Có thể sử dụng hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử để kê khai thuế

>> Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử để kê khai thuế. Tuy nhiên, để kê khai thuế thì hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện:

  • Phản ánh được đầy đủ thông tin của hóa đơn điện tử gốc,
  • Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”
  • Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.