Thủ tục đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp
ĐĂNG NGÀY 10/19/2018 11:41:41 AM

1.Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử


Những điều kiện để doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử:

- Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện, hiện có giao dịch điện tử với cơ quan thuế, giao dịch điện tử với ngân hàng;

- Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật;

- Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

- Có đội ngũ người vận hành đủ trình độ, thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

2. Thủ tục đăng ký phát hành

 

Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32) 

Bước 2: Lập thông báo Phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục của Thông tư 32)

Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử  mẫu

Cả 3 thủ tục trên được gửi tới cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi bằng bản cứng tới cơ quan thuế. Để thuận tiện, đỡ mất thời gian các thủ tục phát hành Hóa đơn điện tử được thiết lập cùng một lúc và gửi cơ quan thuế 1 lần.

Link tham khảo các mẫu Theo thông tư 32: http://www.mediafire.com/file/aq9i38zl2ry9xpr/QuytrinhHDDT.rar/file

Lưu ý: Doanh nghiệp lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để lựa chọn, thiết kế mẫu hóa đơn trước khi gửi cho cơ quan thuế.

Chi tiết liên hệ:


Công ty CP phát triển phần mềm Asia

Trụ sở: Số 6, Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02437761663

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY