Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?
ĐĂNG NGÀY 4/27/2020 1:38:56 PM

Hiện tại vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy vậy các bạn có thể phân biệt được hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không ?
Có 4 đặc điểm để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy: Căn cứ vào số liên: hóa đơn điện tử không có trường liên; Trường ký hiệu trên hóa đơn; Hóa đơn điện tử có trường thông tin: “Hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử” trong trường hợp là hóa đơn điện tử chuyển đổi hóa đơn giấy; Chữ ký
1. Căn cứ vào số liên: hóa đơn điện tử không có trường liên
Cụ thể: Phần mẫu số của hóa đơn giấy là 01GTKT3 hoặc 01GTKT2 nghĩa là 2 hoặc 3 liên. Trong khi đó, mẫu số hóa đơn điện tử là 01GTKT0 nghĩa là 0 liên.

 


2. Trường ký hiệu trên hóa đơn
• Ký hiệu của hóa đơn điện tử tận cùng bằng E, ví dụ: SV/18E
• Ký hiệu của hóa đơn giấy (đặt in, tự in) tận cùng bằng P, T, ví dụ: SV/18P hoặc SV/18T
3. Hóa đơn điện tử có trường thông tin: “Hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử” trong trường hợp là hóa đơn điện tử chuyển đổi hóa đơn giấy.
4. Chữ ký
• Hóa đơn điện tử: chữ ký số
• Hóa đơn giấy: ký tay, dấu đỏ 

*****************************************************************************************************************************************

Hiện tại hóa đơn điện tử đang là xu hướng mà cơ quan thuế cùng các doanh nghiệp hướng tới để áp dụng số hóa doanh nghiệp trong tương lai . 

Để chuyển đổi nhanh chóng, kịp thời hạn quy định, doanh nghiệp vui lòng liên hệ Asiasoft theo hotline:
Website: http://asiasoft.com.vn, http://simba.vn/, asiainvoice.vn
Địa chỉ liên hệ: Số 6, Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội
Khu vực miền Bắc : 0936 348 626
Khu vực miền Trung: 0935.072.299
Khu vực miền Nam: 0909.605.913