Những nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử
ĐĂNG NGÀY 5/11/2020 9:32:15 AM

1. Lập hóa đơn mới

Để lập hóa đơn mới cho hóa đơn điện tử, doanh nghiệp chỉ cần chọn loại hóa đơn cần lập: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán hàng khu phi thuế quan,…. Sau đó chọn mẫu số và ký hiệu hóa đơn đã đăng ký phát hành với Tổng cục Thuế, nhập các thông tin về khách hàng, hàng hóa đầy đủ, chính xác và gửi đi trên hệ thống của cơ quan thuế.

2. Lập hóa đơn điều chỉnh

Trong các trường hợp: hóa đơn đã lập nhưng bị sai sót thông tin về khách hàng, hàng hóa, số lượng, tiền hàng,… hoặc muốn điều chỉnh lại cho phù hợp thì doanh nghiệp tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh

Với những hóa đơn có trạng thái là: hóa đơn gốc, hóa đơn bị điều chỉnh, hóa đơn thay thế thì doanh nghiệp mới được lập hóa đơn điều chỉnh.

3. Lập hóa đơn điều chỉnh chiết khấu

Trong trường hợp: doanh nghiệp áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng và số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì doanh nghiệp cần lập hóa đơn để điều chỉnh số tiền chiết khấu đó.

Điều kiện để doanh nghiệp có thể lập hóa đơn điều chỉnh chiết khấu: Doanh nghiệp lập hóa đơn này trong trường hợp chiết khấu thương mại cuối kỳ: theo quy định tại Điểm 2,5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2014. Các trường hợp chiết khấu khác thực hiện tại chức năng lập hóa đơn mới hoặc lập hóa đơn điều chỉnh.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh chiết khấu không có số hóa đơn gốc.

 

4. Lập hóa đơn thay thế

Trong trường hợp: hóa đơn đã lập nhưng bị sai sót thông tin về khách hàng, hàng hóa, số lượng, tiền hàng,…hoặc muốn điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu thì doanh nghiệp cần lập hóa đơn thay thế

Doanh nghiệp sẽ được lập hóa đơn thay thế cho những hóa đơn có trạng thái là: hóa đơn gốc, hóa đơn thay thế.

 

5. Lập hóa đơn xóa bỏ

Trong trường hợp: hóa đơn đã lập nhưng bị sai sót thông tin về khách hàng, hàng hóa, số lượng, tiền hàng,… hoặc không đúng với yêu cầu khách hàng, khách hàng không muốn lấy hóa đơn nữa thì doanh nghiệp lập hóa đơn xóa bỏ.

Doanh nghiệp chỉ được lập hóa đơn xóa bỏ cho những hóa đơn có trạng thái là hóa đơn gốc.

6. Hủy hóa đơn

Trong trường hợp: hóa đơn đã lập nhưng bị sai sót thông tin về khách hàng, hàng hóa, số lượng, tiền hàng,… hoặc không đúng với yêu cầu khách hàng, khách hàng không muốn lấy hóa đơn nữa, hóa đơn xảy ra lỗi trong quá trình gửi thì doanh nghiệp cần hủy hóa đơn.

Doanh nghiệp chỉ được hủy bỏ hóa đơn cho những hóa đơn có trạng thái là hóa đơn gốc

 

Trên đây là các quy trình nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử có đầy đủ trên phần mềm hóa đơn điện tử http://asiainvoice.vn/ đáp ứng đầy yêu cầu kê khai của doanh nghiệp và theo quy định về hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế. Với giao diện thân thiện luôn tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng của chỉ với vài thao tác đơn giản là bạn có thể thực hiện được các nghiệp vụ trên dễ dàng, nhanh chóng.

 

******************************************************************************************************************************

Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ Asiasoft theo hotline:
Website: http://asiasoft.com.vn, http://simba.vn/, asiainvoice.vn
Địa chỉ liên hệ: Số 6, Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội
Khu vực miền Bắc : 0936 348 626
Khu vực miền Trung: 0935.072.299
Khu vực miền Nam: 0909.605.913