Khi nào Doanh nghiệp bị ngưng sử dụng Hóa đơn điện tử
ĐĂNG NGÀY 4/26/2021 3:38:47 PM

Bên cạnh đó, tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 123 còn quy định về 7 trường hợp ngừng sử dụng hoá đơn điện tử.

Cụ thể:

  • Doanh nghiệp bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
  • Thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
  • Thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh
  • Có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế
  • Có hành vi bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế
  • Có hành vi lập hóa đơn để bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân
  • Bị yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành nghề khi không đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đặc biệt, nếu kết quả thanh tra, kiểm tra xác định doanh nghiệp thành lập để mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp, hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử để trốn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cũng bị xử lý.

Doanh nghiệp cần lưu ý để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước khi sử dụng HĐĐT.