Hồ sơ phát hành Hóa Đơn Điện Tử lần đầu qua mạng
ĐĂNG NGÀY 6/9/2021 2:27:53 PM

HỒ SƠ PHÁT HHÀNH HĐĐT LẦN ĐẦU QUA MẠNG CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?

Để Hóa đơn điện tử được cơ quan thuế công nhận hợp lệ, doanh nghiệp cần thông báo phát hành HĐĐT với Cơ quan Thuế.

Việc đầu tiên doanh nghiệp cần thực hiện đó là chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng.

Hồ sơ bao gồm:

  • Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01, Phụ lục Thông tư 32)
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu (Mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32)
  • Hóa đơn điện tử mẫu (được cung cấp bởi nhà phân phối phần mềm hóa đơn điện tử)