Ghi sai hình thức thanh toán trên Hóa đơn điện tử xử lý như thế nào
ĐĂNG NGÀY 7/13/2021 3:17:45 PM

Hình thức thanh toán có phải là tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử? Ghi sai hình thức thanh toán có bị phạt không? Kế toán phải xử lý sai sót như thế nào?

Hãy cùng tìm hiểu thông tin và cách thức xử lý trong bài viết dưới đây nhé!

 

✔️ Đối chiếu với quy định về nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì hình thức thanh toán KHÔNG BẮT BUỘC phải thể hiện trên hóa đơn điện tử.

 

✔️ Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp trình bày tiêu thức này trên hóa đơn điện tử, cần tránh để xảy ra sai sót, nếu không hóa đơn phát hành sẽ bị coi là không hợp lệ.

 

✔️ Để xử lý hóa đơn điện tử ghi sai hình thức thanh toán, kế toán có thể xử lý theo 2 trường hợp:

 

- Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và đã gửi cho người mua, nhưng 2 bên chưa kê khai thuế:

 

✔️ Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua.


✔️ Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua.

 

- Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót và được người bán, người mua kê khai thuế:

 

✔️ Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót


✔️ Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.