5 Lợi ích rất lớn khi sử dụng Hóa đơn điện tử
ĐĂNG NGÀY 7/5/2021 3:48:48 PM

☑ 𝟏. 𝐓𝐢ế𝐭 𝐊𝐢ệ𝐦 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧


Thông thường, khi mà doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy, sẽ mất thời gian vào trong nhiều khâu sử dụng hóa đơn. Đầu tiên, doanh nghiệp sẽ mất thời gian vào việc phát hành sử dụng hóa đơn.
Khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể ứng dụng nó ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có mạng internet đã có thể sử dụng được.

☑ 𝟐. 𝐓𝐢ế𝐭 𝐊𝐢ệ𝐦 𝐂𝐡𝐢 𝐏𝐡í


Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy, chắc chắn sẽ làm việc với Cục Thuế rất nhiều. Và đương nhiên, các thủ tục hành chính Thuế sẽ bị thu lệ phí. Nhưng trong trường hợp mà doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Toàn bộ các thủ tục liên quan đến hóa đơn đều sẽ được giải quyết với Cục Thuế thông qua mạng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn toàn có thể tiết kiệm được tối đa mức chi phí với Cục Thuế.

☑ 𝟑. 𝐀𝐧 𝐓𝐨à𝐧 & 𝐁ả𝐨 𝐌ậ𝐭


Việc sử dụng hóa đơn giấy đã có không ít những trường hợp hóa đơn bị làm giả. Khiến cho doanh nghiệp gặp phải nhiều rủi ro. Tuy nhiên, nếu sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm về quá trình sử dụng hóa đơn.

☑ 𝟒. 𝐓𝐫𝐮𝐲ề𝐧 & 𝐓𝐢ế𝐩 𝐍𝐡ậ𝐧 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡


Khi sử dụng hóa đơn giấy, nếu doanh nghiệp muốn gửi hóa đơn cho khách hàng. Thường sẽ rất khó khăn và mất thời gian để gửi. Tuy nhiên, đối với việc sử dụng hóa đơn ĐT, việc gửi hóa đơn đến cho khách hàng vô cùng nhanh, và còn có rất nhiều cách đê gửi. Hóa đơn có thể truy xuất online rất nhanh. Hơn nữa, hóa đơn còn có thể gửi cho khách hàng bằng nhiều hình thức. Như gửi onine, gửi qua SMS. Hoặc doanh nghiệp có thể gửi hóa đơn cho khách hàng thông qua hệ thống tổ chức trung gian cung cấp giải pháp cho hóa đơn.


Không chỉ đem đến lợi ích cho doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử cũng sẽ đem đến cho cơ quan Thuế nhiều lợi ích không ngờ. Cơ quan Thuế sẽ nhanh chóng nhận lại được thông báo từ các doanh nghiệp thông qua hệ thống, tránh xảy ra sai sót.
Cơ quan Thuế sẽ nhanh chóng có thể giải quyết được các công việc như tính Thuế, hoàn Thuế cho doanh nghiệp. Đảm bảo cho tiến độ làm việc với các doanh nghiệp được giải quyết nhanh nhất. 

☑ 𝟓. 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐂ầ𝐧 𝐁á𝐨 𝐂á𝐨 𝐒ử 𝐃ụ𝐧𝐠 𝐇ó𝐚 Đơ𝐧


Việc lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đã không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn giấy. Việc lập Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn này mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đã chuyển qua hóa đơn điện tử. Coi như doanh nghiệp đã bớt đi một công việc trong tháng. Đối với hóa đơn điện tử sẽ không cần phải Báo cáo. Bởi vì, trong quá trình sử dụng, phần mềm sẽ tự động thống kê lại toàn bộ hóa đơn trong tháng mà doanh nghiệp đã sử dụng.