5 Công văn quan trọng của cục thuế Hà nội hướng dẫn về Hóa đơn điện tử
ĐĂNG NGÀY 4/19/2021 2:56:43 PM

5 CÔNG VĂN QUAN TRỌNG CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

💢 Ngoài việc tuyên truyền về lợi ích của HĐĐT và thường xuyên tổ chức thẩm định các đơn vị cung cấp, Cục thuế Hà Nội còn liên tục ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi và sử dụng HĐĐT.

💢 Và trong khoảng thời gian đến hạn chót, kế toán cần lưu ý và tìm đọc 5 CV dưới đây do Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn chi tiết sử dụng hóa đơn điện tử:

1️⃣ Công văn 44396/CT-TTHT v/v chuyển đổi hóa đơn mua của cơ quan thuế sang HĐĐT:
https://bit.ly/32uwVn7

2️⃣ Công văn 49816/CT-TTHT v/v miễn tiêu thức dấu người bán:
https://bit.ly/3akGcSW

3️⃣ Công văn số 50613/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang:
https://bit.ly/3apC1oS

4️⃣ Công văn 69568/CT-TTHT v/v chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử: https://bit.ly/3aEArzV

5️⃣ Công văn 70282/CT-TTHT về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực xây dựng
https://bit.ly/3tIqdpH

** Lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử

Đối với doanh nghiệp và người nộp thuế:

  • Giảm chi phí: giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế
  • Khắc phục rủi ro làm mất, cháy, hỏng khi sử dụng hóa đơn giấy.
  • Tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ

Đối với xã hội:

  • Khắc phục tình trạng gian lận và làm giả hóa đơn
  • Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng
  • Góp phần bảo vệ môi trường

** Điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử

  • Các điều kiện để tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử được quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính.
  • Các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, lựa chọn sản phẩm phù hợp để triển khai.
  • Danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT phối hợp với Cục thuế Hà Nội đã được đăng tải trên website chính thức của Cục thuế TP.Hà Nội