Tin tức nổi bật
11-06-2021

Nắm được những Thông tư, Nghị định và Công văn mới nhất về hóa đơn điện tử (HĐĐT), doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử có thể triển khai HĐĐT đúng quy định.


09-06-2021

Để Hóa đơn điện tử được cơ quan thuế công nhận hợp lệ, doanh nghiệp cần thông báo phát hành HĐĐT với Cơ quan Thuế.


03-06-2021

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 bãi bỏ Khoản 2, Điều 35, Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) chậm nhất là ngày 01/11/2020. Thời gian bắt buộc áp dụng HĐĐT sẽ được lùi đến ngày 1/7/2022.


28-05-2021

Ngày 19/03/2021 Tổng cục thuế ban hành Thông báo số 92/TB-TCT về việc triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế hiển thị thông tin hóa đơn điện tử. Với công cụ này, Bên mua khi nhận Hóa đơn điện tử từ Bên bán có thể xem nội dung và kiểm tra các thông tin hóa đơn điện tử dạng file XML dễ dàng.


25-05-2021

Theo Điểm 2 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: “Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022”.


24-05-2021

Nhà hàng hay khách sạn là những lĩnh vực kinh tế có số lượng khách hàng rất lớn, liên tục đến sử dụng sản phẩm ngắn trong một khoảng thời gian ngắn và đi. Doanh nghiệp làm ăn phát đạt cũng tỉ lệ thuận với số lượng hóa đơn xuất ra mỗi ngày thanh toán cho khách hàng.


19-05-2021

Hóa đơn điện tử là giải pháp cho doanh nghiệp thời công nghệ, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.


17-05-2021

Hiện nay, cách sửa hóa đơn điện tử khi có sai sót đúng nhất sẽ được áp dụng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP mới nhất được ban hành bởi Bộ Tài chính.


12-05-2021

Bảo mật thông tin doanh nghiệp luôn là tiêu chí hàng đầu khi dùng hóa đơn điện tử đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển đổi số như hiện nay.


07-05-2021

Doanh nghiệp cần chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan Thuế huyển dữ liệu cho thuế vào lúc nào và như thế nào? Nội dung này đã được quy định rõ ràng tại Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP.